Miraeus Lectures 2019 - 2020


De Miraeus Lectures zijn een intitiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Deze lezingen zijn gratis en gaan steeds door op woensdagavond om 19u in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Gratis, aanmelding hieronder.