Digitaliseringsverzoek voor Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience


  • Gegevens aanvrager

  • indien van toepassing
  • Indien niet België
  • alle cijfers na elkaar, zonder leestekens of spaties
  • Gegevens publicatie

  • Motivatie